เด็กไทยสร้างชื่ออีก แข่งคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เด็กไทยสร้างชื่อคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ที่อิหร่าน กลับถึงไทยวันเสาร์นี้ โดย สสวท.เตรียมจัดพิธีต้อนรับแสดงความยินดี

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 (IOI 2017) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยคว้า 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย

นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เหรียญเงิน

นายภาสพล เสาวคนธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง

นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง

นายรุจธร ฉายรัตนอภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง

ในการแข่งขันครั้งนี้ มีคณะอาจารย์ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม อาจารย์วัชรพัฐ เมตตานันท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม อาจารย์นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สังเกตการณ์ และอาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร นักวิชาการ สาขาเทคโนโลยี สสวท. ผู้จัดการทีม

คณะผู้แทนประเทศไทยและคณะอาจารย์จะเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 528 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. โดย สสวท.จะมีพิธีต้อนรับคณะผู้แทนดังกล่าว เวลา 07.30 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านใน ประตู 1.-สำนักข่าวไทย

More Like This


Categories


news