ไบโอโฮม สารชีวภาพเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผง กำจัดกลิ่น และ กำจัดไขมัน ในท่อระบายน้ำ

ไบโอโฮม สารชีวภาพเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผง กำจัดกลิ่น และ กำจัดไขมัน ในท่อระบายน้ำ ไบโอโฮม สารชีวภาพเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผง
– กำจัดกลิ่น ป้องกันส้วมเต็ม ย่อยสลายกากอาหาร และเศษกระดาษชำระ

– กำจัดไขมันบ่อดัก และคราบไขมันในท่อระบายน้ำ ย่อยสลายไขมัน และคราบไขมันที่เกาะในท่อระบายน้ำ หมดภาระการนำไปทิ้ง และทำให้การระบายน้ำในท่อไหลสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ทำลายสุขภัณฑ์ และไม่กัดกร่อนท่อ พีวีซี ที่มีความสามารถในการย่อยสลายกากอาหาร ตลอดจนสารอินทรีย์ทุกชนิดในเวลาอัน
รวดเร็ว โดยเฉพาะก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น อันเกิดจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์ จึงเป็นการลดสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพที่สุด

คำแนะนำเพิ่มเติม

จุลินทรีย์ไบโอโฮม สำหรับกำจัดกลิ่นเหม็น ป้องกันส้วมเต็ม ย่อยสลายของเสียในระบบโดยใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง, แก้ปัญหาส้วมเต็ม, ย่อยสลายต้นตอปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเกรอะ/ท่อน้ำทิ้ง,

แก้ปัญหาบ่อซึม, ขจัดการอุดตันของไขมันในระบบท่อน้ำ
แก้ไขปัญหาท่อเต็ม ส้วมตัน ชักโครกกดไม่ลง กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ คราบไขมันตามท่อระบายน้ำ
ซิงค์ล้างจานอุดตัน ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น ไม่ต้องพึ่งโซดาไฟ งูเหล็ก รถดูด อีกต่อไป
จุลินทรีย์ ไบโอโฮม (BioHome) ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ใช้ง่ายงาน
วิธีใช้ : เพียงแค่ฉีกซองเทใส่ อ่างล้างหน้า ชักโครก เพียงเทเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรา
ห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล่างจาน อ่างล้างหน้า ท่อระบายน้ำต่างๆ ของท่าน จะไม่มีกลิ่นเหม็น ส้วมไม่เต็ม
ราดน้ำลง ภายใน 48 ชั่วโมง

จุลินทรีย์ไบโอโฮม สำหรับกำจัดไขมันในบ่อดักและคราบไขมันในท่อระบายน้ำ จุลินทรีย์สำหรับห้องครัว เพื่อย่อยสลายไขมันโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยไขมันโดยเฉพาะ, ป้องกันการก่อตัวของไขมัน, ขจัดการอุดตันของไขมันในระบบท่อน้ำา/ถังดักไขมัน หมดปัญหาในการตักไปทิ้ง นำมาซึ่งความสะอาดของอ่างล้างจานและร้านค้า สำหรับแก้ไขปัญหาคราบไขมันในอ่างล้างจาน ท่อระบายน้ำตัน น้ำเอ่อ ไหลลงยาก อันเกิดจากการสะสมของคราบไขมันในท่อระบายน้ำ นอกจากนี้ยังส่งกลิ่นเหม็นและยังก่อให้เกิดแมลงวันและแมลงสาปตามมาอีกด้วย

วิธีใช้ : เพียงแค่ฉีกซองและเทจุลินทรีย์ลงไปที่อ่างล้างจานหลังจากล้างทำความสะอาดซิงค์เตรียมพร้อมที่จะปิดครัวแล้ว แล้วเปิดน้ำธรรมดาตามประมาณ 2-3 ลิตร จุลินทรีย์ก็จะเริ่มทำงานกินคราบไขมันต่างๆ จนไปถึงถังดักไขมัน ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไป แก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา ด้วยจุลินทรีย์ไบโอโฮม

More Like This


Categories


news